Kmarketing

研究與策略

 • 媒體計劃
 • 公關
 • 網絡營銷

查看網站

網站與資訊科技

 • 應用程式及響應式網頁設計
 • 網頁寄存服務
 • 企業資源規劃/客戶關係管理

查看網站

創意策劃

 • 創意活動開發
 • 品牌概念設計
 • 品牌推廣

查看網站

動畫與影片

 • 電視廣告
 • 電影
 • 特效/三維

查看網站

虛擬現實與增強現實開發

 • 增強現實
 • 虛擬現實
 • 混合現實/三維

查看網站

遠程工作

 • 共享工作空間
 • 共享生活空間
 • 創建社區

查看網站

Ztoa餐廳

 • 壽司
 • 酒吧

查看網站

Ztoa 室內設計

 • 室內設計
 • 空間規劃
 • 定制照明系統

查看網站

Amarketi

 • 營銷服務平台
 • 營銷服務匹配

查看網站